Из Градске управе Требиње саопштено је да ће се до краја ове године увести спровести Одлука о измјени одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња, од 2. децембра ове године, којом у дефинисани услови под којима становници Старог града могу добити дозволу за куповину даљинског управљача за улаз, односно излаз из круга зидина Старог града.

Како је саопштено, право на добијање дозволе за куповину даљинског управљача имају становници Старог града који:
– у власништву имају условну гаражу или ограђено двориште минималних димензија 2,5 m ширине х 5 m дужине, ширином врата, односно капије минимално 2,5 m, са прилагођеним приступом и улазом за моторна возила.

Позивају се становници Старог града, који испуњавају напријед наведене услове, да до 28. децембра ове године, поднесу захтјеве за добијање дозволе за куповину даљинског управљача.

Уз захтјев је потребно приложити:
– Доказ о власништву над условном гаражом, односно двориштем (ЗК извадак и копију катастарског плана, оригинал или овјерене копије);
– Потврду о пребивалишту не старију од 30 дана;
– Овјерену копију саобраћајне дозволе.

Захтјеве доставити на следећу адресу:
Град Требиње, Одјељење за стамбено-комуналне послове, Вука Караџића 2, 89 101 Требиње.

Напомињемо да ће се у скоријем периоду, клип на улазу у Стари град декодирати, и неће се моћи спустити нити подићи постојећим даљинским управљачем. Такође ће бити постављен видео надзор, а свако лице које насилно покуша спустити или оштетити клип биће кривично гоњено.

 

Извор: Град Требиње