Na dvije visokoškolske ustanove u Trebinju u 2015/16. godini moći će da se upiše 75 studenata.
Na Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu na prvi ciklus studija u prvom upisnom roku moći će da se upiše 55 brucoša, na dva studijska programa.

 

Na program Industrijski menadžment moći će se upisati njih 15 na budžet, 10 na sufinansiranje i dva studenta koji su strani državljani, a na Industrijsko inženjerstvo za energetiku planiran je upis 15 studenata na budžet, 10 samofinansirajućih i tri studenta strana državljanina.

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisuje 20 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2015/2016. godine na studijski program Likovna umjetnost.

Planiran je upis pet studenata na budžet, 10 na sufinansiranje i pet stranih državljana.

Konkurs za upis studenata na prvu godinu studija na visokoškolskim ustanovama u Trebinju raspisan je danas.

Izvor: Srna, Foto: google.com