U Gradskoj upravi Trebinje danas je potpisan Protokol o saradnji između nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektorskog pristupa socijalne zaštite i inkluzije.

Riječ je o dokumentu koji za cilj ima preventivno djelovanje, rano otkrivanje i oktklanjanje rizika koji mogu dovesti do poteškoća u ponašanju djece i mladih, kao i funkcionisanju njihovih porodica.

Ukupno sedamnaest javnih ustanova i gradskih nevladinih organizacija potpisalo je protokol.

Jasmina Babić, konsultant za socijalnu zaštitu pri UNICEF-u, kaže da protokol ima za cilj da zvanično uredi protok informacija između ustanova kada su u pitanju djeca iz ranjivih grupa, djeca sa poteškoćama u razvoju, kao i djeca iz porodica u riziku.

„Cilj je da se kompleksni problemi ovih porodica, posebno djece koja su primarno u fokusu interesovanja UNICEF-a, što prije detektuju, da se urede rokovi i protok informacija između relevantnih institucija, da se na vrijeme reaguje i da se kroz uzluge koje već postoje u lokalnoj zajednici, ali i nove usluge, pokušaju otkloniti ili umanjiti dugoročne posljedice,“ istakla je Babićeva.

Ona je dodala da se nove usluge odnose na otvaranje Centra za rani rast i razvoj, kao i uslugu sistemske porodične terapije.

Kako je danas rečeno, UNICEF će podržati organizaciju i opremanje Centra, kao i standardizaciju skala za procjenu po kojoj će se raditi sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ali i sa djecom u riziku.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić se zahvalio predstavnicima UNICEF-a, kao i direktorima  ustanova i predstavnicima organizacija koji su danas potpisali protokol o saradnji. Ćurić je istakao da je ovo jedan od ukupno tri projekta koja se realizuju u saradnji sa organizaciojom UNICEF, čija je vrijednost oko stotinu hiljada konvertibilnih maraka, od čega Grad izdvaja oko trideset hiljada.

„Smatramo da je ovo izuzetno važan projekat i, kao što je već rečeno, u narednom periodu očekujemo da operativne grupe započnu rad na konkretnim problemima, a sve shodno protokolu koji je danas potpisan,“ kazao je gradonačelnik.

On je dodao da će u budućem periodu biti organizovane i različite edukacije, te da ćemo uskoro imati posebno obučen kadar za rad sa djecom iz ranjivih kategorija i djecom sa poteškoćama u razvoju.

Direktor JU „Naša radost“ Trebinje Janja Ćapin rekla je medijima da će Centar za rani rast i razvoj funkcionisati pri ovoj ustanovi, a postojaće i posebno izrađeni individualni programi rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju.  Kako je Ćapinova istakla, rad Centra se neće odnositi isključivo na djecu koja pohađaju vrtić, već će obuhvatiti i rad sa djecom iz cijele regije.

 

 

HP, decembar 2021.