Usvajanjem novog zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske svršeni studenti medicinskih fakulteta imaće mogućnost da odamah uđu u zdravstveni sistem i dobiju posao, rekao je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Milan Latinović.
Latinović je pojasnio da će doktori nakon završenog fakulteta imati mogućnost da rade u postojećim zdravstvenim ustanovama, novoosnovanim ambulantama za liječenje i zdravstvenu njegu ili unutar ustanova socijalne zaštite koje se bave problemima starih lica ili djece i omladine ometene u razvoju.

 

Na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti, koja je održana danas u Trebinju, Latinović je naveo da je jedan od segmenata kojem je posvećena posebna pažnja – usavršavanje zdravstvenih radnika, odnosno specijalizacije i subspecijalizacije.

On je istakao da neophodno definisati uloge i obaveze Instituta javnog zdravlja u planiranju potreba za specijalizacijama, kao i transparentnije objavljivanje lista novih specijalizacija kroz Službeni glasnik.

“Ovim nacrtom zakona posebno se akcentiraju jedinice lokalne samouprave koje dobijaju jednu drugačiju dimenziju kada je riječ o planiranju i organizovanju zdravstvene zaštite kroz uspostavljanje mreže zdravstvenih ustanova i kroz planiranje određenih programa”, naveo je Latinović.

On je dodao da u prethodnom zakonskom rješenju nisu postojale ambulante za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, već samo ambulanta porodične medicine, što u buduće neće biti slučaj.

“Jedan dom za stara lica koji ima značajan broj korisnika nije mogao da ima svoju zdravstvenu ambulantu, a sada će moći da zaposli doktora medicine, tehničara i da ima svoje zdravstve usluge”, pojasnio je Latinović.

On je istakao da će novim Nacrtom zakona biti doneseno i niz drugih rješenja, koja su usmjerena na popravljanje i poboljšanje zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj.

Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti u narednom periodu biće održane u Prijedoru, Derventi, Dobroji, a završna će biti 16. aprila u Banjaluci.

 Izvor: Srna