Lokalni inspekcijski organi u Trebinju obavještavaju sve vlasnike reklama i reklamnih panoa postavljenih na javnim površinama u ovom gradu koji ne posjeduju odgovarajuće dozvole da su dužni da ih u narednih deset dana uklone.

Kako saznaje naš portal, poslije radnji na evidentiranju ilegalno postavljenih reklama, Komunalna policija i inspekcijski organi ostavili su pomenuti rok vlasnicima ovih objekata da ih u svojoj režiji i o svom trošku uklone sa javnih površina.

 

Ukoliko vlasnici navedenih reklamnih objekata iste ne postupe po preporuci, Komunalna policija Grada Trebinja će, u skladu sa zakonom, ukloniti reklamne objekte koji ne posjeduju urbanističku saglasnost i lokacijske uslove za postavljanje.

 

HP, mart 2018.