Foto: Hercegovina Promo,  A.Pavićević

Centar grada Trebinja, ukrašen plavom ponornicom, i čarobni pogled na Stari grad.