Gradonačelnik Trebinja, Slavko Vučurević, sastao se juče sa predstavnicima mjesnih zajednica i udruženja u Popovom Polju, koja se bave pitanjem navodnjavanja i natopnih sistema u ovoj oblasti. Vučurević se tom prilikom detaljno upoznao sa problemima sa kojima se poljoprivredni djelatnici i mještani ovog područja suočavaju.

Rezultat jučerašnjeg sastanka je dogovor prema kome će Gradska uprava Trebinje snositi troškove za ponovno uspostavljanje rada pumpnog postrojenja, dok će mještani koji obrađuju zemlju plaćati naknadu za korištenje sistema.

Prema pomenutom dogovoru, novac sakupljen od naknada koristiće se u svrhu održavanja pumpnog sistema, kao i za plaćanje radnika koji će dežurati i raditi na redovnom održavanju i čišćenju pumpe kako ponovo, zbog nanosa vode i nakupljanja riječnog taloga, ne bi došlo do njenog začepljenja i kvara na sistemu.

U selu Tulje, Gradska uprava Trebinje će također pružiti pomoć u otklanjanju kvara na sistemu za vodosnabdijevanje u vrijednosti od 6 000 KM – rekao je gradonačelnik Trebinja.

 

Izvor: Grad Trebinje / M.K.