Misija euPOLISA je inovativna metodologija urbanog planiranja, uz integraciju rješenja inspirisanih prirodom za unapređenje zdravlja i blagostanja građana u 4 evropska grada.


Ponosni smo što možemo najaviti početak međunarodnog projekta euPOLIS, koji finansira
program Horizon 2020, a koordinira Nacionalni Tehnički Univerzitet u Atini (NTUA),
povezujući znanje i iskustvo 28 partnerskih organizacija iz cijelog svijeta, uključujući 4
evropska grada: Pirej, Beograd, Lođ i Gladsaks. Ovi gradovi će pokrenuti angažman
građana i primjenu prirodom inspirisanih rješenja inovativne metodologije urbanog
planiranja euPOLIS-a, dok će Bogota, Palermo, Limasol i Trebinje biti gradovi “sljedbenici”,
koji će učiti kroz iskustva predvodnika i replicirati euPolis metodologiju u svojim sredinama.

Svijet se dramatično mijenja, a evropski gradovi suočavaju se sa velikim izazovima urbanog
razvoja, socijalnim, geopolitičkim, ekonomskim i klimatskim izazovima koji utiču na kvalitet
našeg života.

Postalo je očigledno da tekuća urbanistička praksa koja se pretežno zasniva
na investitorskim, komercijalnim, interesima mora da se mijenja u pravcu održivijeg,
inkluzivnijeg urbanog planiranja koje će uzeti u obzir regeneraciju i rehabilitaciju prirodnih
resursa i potrebe svih građana, prije svega lokalnih zajednica i osjetljivih društvenih grupa.

Jedan od važnih ciljeva projekta jeste uključenje ovih različitih perspektiva u proces
zajedničkog planiranja održivih rješenja i ostvarivanja prava građana na grad, na njegove
javne prostore, prirodne i društvene resurse, te da izbalansira neuravnotežene odnose koji
u savremenim gradovima izazivaju različite vrste socijalnih distorzija koje prouzrokuju stres,
nezadovoljstvo i smanjuju kvalitet života građana, što direktno utiče na njihovo zdravlje.

Da bi se pozabavila ovim izazovima, metodologija urbanog planiranja zasnovana na
euPOLIS rješenjima koji su inspirisani prirodom, nudi sinergiju pristupa koji je fokusiran na
ljude /zdravlje sa značajnim ekološkim i ekonomskim prednostima.

Projekat euPOLIS ima za cilj da zamijeni ili kombinuje tradicionalne skupe mašinske
sisteme napravljene u svrhu zaštite životne sredine sa prirodnim sistemima u cilju stvaranja
otpornih urbanih ekosistema sa nižim troškovima životnog ciklusa, što bi direktno uticalo na
jačanje javnog zdravlja i kvalitet života.

Projekat se bavi kritičnim izazovima kao što su
nizak kvalitet životne sredine, fragmentacija i nizak biodiverzitet na javnim mjestima i
problemima sa resursima vode, uvođenjem struktuiranog pristupa kako bi se aktivirali
skriveni resursi i usluge postojećih prirodnih i projektovanih urbanih sistema i regeneracija i
rehabilitacija urbanih ekosistema.

Detaljni ciljevi euPOLIS-a su poboljšanje urbane otpornosti primjenom odgovarajućih
matrica urbanog planiranja i stvaranjem životnih inkluzivnih urbanih prostora. Proces
zasnovan na sistematskom sprovođenju inovativnih participativnih alata sa posebnim
osvrtom na pol, starost i invaliditet. Eksperti euPOLIS tima će identifikovati kritične izazove
sa kojima se demo gradovi susreću, obezbijediće holistička rješenja a onda izmjeriti njihov
pozitivan uticaj na kvalitet života građana: njihovo ukupno blagostanje, fizičko, mentalno i
emocionalno zdravlje.

Univerzitet u Atini NTUA koordinira projektom, a euPOLIS tim čine : Univerzitet u Varšavi
– Institut za društvene studije (Poljska), Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet
(Srbija), Amphi International ApS (Danska), Evropski regionalni centar za ekohidrologiju poljske akademije nauka, Institut za vertikalnu poljoprivredu (Austrija), Geosistem Hellas
S.A ( Grčka), Imperijal Koledž naučne tehnologije i medicine (Velika Britanija), Biopolus
(Mađarska), RISASicherheitsanalysen (Njemačka), Resilience Guard (Švajcarska) CDP
Worldwide Gmbh (Njemačka), EnPlus (Srbija), BioAssist (Grčka), Sentio Labs Monoprosopi
(Grčka), Byspektrum (Danska), Mikser (Srbija) Plegma Labs (Grčka), Odjeljenje za
građevinarstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine na Univerzitetu Los Andes (Kolumbija),
Grad Beograd (Srbija), Grad Lođ (Poljska), Grad Pirej (Grčka), Opština Gladsaks (Danska),
Grad Palermo (Italija), Grad Limasol (Kipar), Grad Trebinje ( Republika Srpska), Grad
Bogota (Kolumbija), Fengxi New City (Kina).

Grad Trebinje je jedan od gradova “sljedbenika” u projektu euPOLIS. Grad će biti lokacija za
izgradnju kapaciteta zaposlenih a i građana, kako bi dobro savladali metodologiju inovativnog
prostornog i urbanog planiranja inspirisanog prirodnim rješenjima u cilju poboljšanja javnog
zdravlja i kvaliteta života. Grad Trebinje bi tako novostečene prakse uvrstio u buduće projekte.

Grad Trebinje će biti pogodna lokacija za euPOLIS da pokaže prednosti svojih inovacija putem mentorstva i obuka.

Težnja projekta da redefiniše pojam savremenog evropskog grada ogleda se i u
njegovom nazivu “euPOLIS”- prefiks “eu” na grčkom znači “dobro”, “zdravo”, “srećno” a
istovremeno je i simbol vrijednosti Evropske Unije.

 

HP, novembar 2020.