Početkom ove sedmice u Trebinju je izvršeno postavljanje nove turističke signalizacije.

 

 

Na više lokacija uz saobraćajnice u samom gradu, kao i na prilazima Trebinju postavljeni su znakovi koji označavaju pravce i razdaljinu do najinteresantnijih destinacija u gradu i okolini. Znakovi su ispisani na srpskom i engleskom jeziku.

Iako se o veličini pojedinih znakova i pozicioniranju može diskutovati, zasigurno je da je ovo još jedan u nizu faktora koji su bitni za razvoj lokalnog turizma.

signali 7

signali 3

signali 1

signali 4

signali 5

signali 8

signali 2

HP, maj 2015.