U okviru proslave eparhijske slave, Svetog Ignjatija Bogonosca, Eparhija Zahumsko-hercegovačka i primorska organizuje drugi godišnji skup pod nazivom “Teologija u javnoj sferi”, koji će biti održan danas i sutra u Trebinju.
Predstavnik Organizacionog odbora skupa Andrej Jeftić rekao je Srni da je namjera organizatora da ovim skupovima, kroz prizmu aktuelnih
tema, bude ponuđeno kritičko promišljanje mjesta hrišćanske teologije u
savremenom svijetu.

“Namjera nam je da okupimo učesnike koji će kritički da vrednuju aktuelno mjesto teologije u našem društvu i da pokušaju da postave smjernice za budućnost. Kroz teme koje ih spajaju, ispituje se odnos teologije i politike, ekonomije, nauke, kulture, umjetnosti…”, istakao je Jeftić, koji je asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

On je naveo da fokus skupa nije samo na pitanju: “Šta teologija može pružiti savremenom svijetu?”, nego i na pitanju: “Šta svijet, odnosno javna sfera, može pružiti teologiji?”, budući da istinsko bogoslovlje, iako se nadahnjuje iz vječnosti, nikada nije aistorično i vankontekstualno.

Prema njegovim riječima, dvodnevni skup, koji će biti održan u amfiteatru zgrade preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici, odvijaće se u formi četiri panel diskusije.

U svakoj od diskusija učestvovaće stručnjaci iz različitih disciplina, osvjetljavajući temu iz više perspektiva.

Prema programu, simpozijum će svečano biti otvoren danas u 10.00 časova, a u 10.30 biće održana prva panel diskusija o temi “Ukrajinska kriza: vjera i politika”.

Jeftić je naveo da se ispostavlja da je kriza u Ukrajini bila prekretnica kojom je svijet ušao u novo doba međunarodnih odnosa, koje mnogi karakterišu kao novu fazu hladnog rata između Istoka i Zapada.

Učesnici u raspravi imaju za cilj da na ovom primjeru ispitaju ulogu vjere, a naročito pravoslavlja, u generisanju nacionalnih identiteta, promociji političkih ciljeva i geopolitičkih strategija, i uspostavljanju mirovnih rješenja.

Moderator je Bogoljub Šijaković, a učesnici Darko Đogo, Aleksandar Raković, Darko Spasojević i Nikola Tanasić.

Druga panel diskusija o temi “Vjera Knjige: hrišćanstvo i književnost”, biće održana istog dana sa početkom u 16.00 časova.

Hrišćanska vjera oduvijek je bila vezana za literarnu kulturu, imajući za svoj osnov Sveto pismo.

“Tematizujući istoriju preplitanja vjere i književnosti, učesnici u raspravi će takođe pokušati da promisle i budućnost književnosti i literarnog izraza hrišćanstva u svijetu kojim dominiraju novi tehnološki oblici pismenosti”, naveo je Jeftić.

Moderator ove diskusije je Oleg Soldat, a učesnici Vlaho Bogišić, Romilo Knežević, Rodoljub Kubat i Dunja Kusturica.

U 19.00 časova u Muzeju Hercegovine biće promovisan zbornika radova prvog godišnjeg skupa “Teologija u javnoj sferi”, održanog od 8. do 10. februara prošle godine.

Za sutra, od 10.00 do 12.00 časova, planirana je panel diskusija o temi “Hrišćanstvo i ekonomska pravda u (neo)liberalnom kapitalizmu”.

“U vrijeme kada ulazimo u sedmu godinu svjetske ekonomske krize, učesnici u diskusiji ispitaće koncept pravde u hrišćanstvu i njegove socijalne reperkusije, s jedne, i strukturalno ustrojstvo (neo)liberalnog kapitalizma, s druge strane.

Učesnici će nastojati da pruže odgovore na pitanja: Koji su duhovni uzroci i dimenzije svjetske ekonomske krize? Da li kapitalizam može biti pravedan? Na koji način hrišćanska vera treba/može da doprinese (re)struktuiranju ekonomskog poretka na globalnom nivou…”, pojasnio je Jeftić.

Moderator ove diskusije biće Rastko Jović, a u njoj učestvuju Predrag Dragutinović, Miodrag Zec, Saša Radulović i Iko Skoko.

Od 17.30 do 19.30 časova biće održana četvrta panel diskusija o temi
“Od frejma do ikone: liturgija i film”, a moderator je Emir Kusturica. Učesnici u ovoj panel diskusiji su Nebojša Dugalić, Nenad Ilić i Stamatis Skliris.

Jeftić je naveo da bi se moglo tvrditi da je svaka umjetnička forma, od teatra, preko muzike do slikarstva, našla svoj izraz u liturgiji Crkve, a da jedini izuzetak predstavlja film koji, na način sličan liturgijskom činu, u sebi objedinjuje cijeli spektar umjetničkih formi.

“Tokom rasprave učesnici će nastojati da tematizuju, kako iz teorijskog, tako i iz praktičnog ugla, liturgijske i jevanđeljske dimenzije sedme umjetnosti, i filmske potencijale liturgijske vjere”, istakao je Jeftić.

Svečano zatvaranje dvodnevnog simpozijuma “Teologija u javnoj sferi” planirano je sutra u 19.30 časova.

Jeftić je najavio da će u nedjelju, 8. februara u 9.00 časova, služenjem Svete arhijerejske liturgije biti obilježena slava Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske – Prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca.

Izvor: Srna