Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH imenovao je danas Božanu Vulić za sudiju Vrhovnog suda Republike Srpske, a na poziciju sudija Okružnog suda u Banjaluci imenovani su Dragan Uletilović, Milica Đurić i Gordana Stevandić.

Dajana Milićević, Martin Vukić, Zorica Stolić i Arfan Aboudil imenovani su za sudije Osnovnog suda u Šamcu.

Za predsjednika Apelacionog suda Brčko distrikta BiH danas je imenovan Damjan Kaurinović, saopšteno je iz VSTS-a.

Šemsudin Fuško, imenovan je na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, a za njegovog zamjenika Dragan Popović.

Na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zapadno-hercegovačkog kantona imenovan je Mladen Hrstić.

Mirjana Stojsavljević-Petraković imenovana je za sudiju Opštinskog suda u Livnu, Azra Bojić za sudiju Opštinskog suda u Lukavcu, Samra Spahić Drino za sudiju Opštinskog suda u Zenici, Selma Omerović za sudiju Opštinskog suda u Tuzli, a Alvira Selimović Halilčević za dodatnog sudiju Opštinskog suda u Tuzli.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS je uzeo u obzir i stručno znanje, radno iskustvo i radne rezultate kandidata, te stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri.

Pri imenovanju, VSTS primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost polova, navodi se u saopštenju.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. novembra, osim sudija Osnovnog suda u Šamcu za koje će datum stupanja na dužnost biti naknadno određen.

Tokom današnje sjednice obavljena je i procedura žrijebanja nacionalne i polne pripadnosti budućih članova VSTS-a BiH s obzirom da u narednoj godini ističe mandat šest članova.

Savjet ima obavezu da najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana o tome obavijesti organ koji je nadležan za njegov/njen izbor i zatraži da se provede procedura izbora novog člana.

Ukoliko se bira veći broj članova Savjeta, žrijebom se odlučuje o nacionalnosti i polu kandidata za upražnjena mjesta kako bi se obezbjedio sastav koji, u pravilu, odražava sastav naroda i polnu zastupljenost u BiH.

U skladu sa propisima, Savjet čini šest Bošnjaka, pet Srba, tri Hrvata i jedan član iz reda ostalih.

 

 

 

Izvor: Srna