У Требињу ће сутра, у сали Градске управе,  са почетком у 11часова бити одржана 61. сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске.

У фокусу сједнице налази се, између осталог:

  • Информација о јавнојрасправи о НацртуЗакона о правобранилаштву РС ирјешења у ПриједлогуЗакона о правобранилаштву РС”,
  • формирање Савјета за имплементацију Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017.-2021.г.,
  • Смјештајни капацитети под управом Министарства за избјеглице и расељена лица – привођење трајнијој намјени, актуелно стање и проблеми у вези с тим“;
  • Информација Републичке управе цивилне заштите о Анализи организације и функционисању система заштите и спасавања/цивилне заштите Реп. Српске;
  • Презентација Републичке управе за инспекцијске послове „Дуални систем инспекција у Републици Српској“;
  • Информација Агенције за безбједност саобраћаја о Jавном позиву за суфинансирање пројеката намјењених за унапређење безбједности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе у 2018.годину;

Поред чланова Предсједништва, укупно 19 локалних заједница,на сједницу су позвани представници Министарствауправе и локалнесамоуправе СР (најављен долазак министрице),Министарстваправде РС и Министарства за избјеглице и расељена лица РС. Такође сједници ће присуствовати представници Републичке управе за инспекцијске послове, Републичке управе цивилне заштите и Агенције за безбједност саобраћаја. Позвани су и начелници сусједних општина.

ХП, септембар 2017.