Posljednji zvanični podaci švedskih institucija pokazali su da sve više stranaca dobija posao u ovoj sjevernoevropskoj zemlji. Švedski mediji navode da bez dovoljnog broja stranih radnika sektor usluga u Švedskoj ne bi mogao funkcionisati.

 

Naime, prema podacima Švedskog ureda za zapošljavanje, sve veći broj poslova u toj zemlji dobijaju osobe koje su rođene van Švedske.

Navodi se da je glavni razlog tome što se konstantno nastavlja smanjivati broj radno sposobnog domicilnog stanovništva zbog čega švedske firme angažuju sve više stranaca na određena radna mjesta.

Inače, broj imigranata koji su dobili zaposlenje u Švedskoj porastao je sa 11.200 u januaru na 16.800 u junu ove godine.

Kako piše švedski portal “Local”, sve je manje domicilnih Šveđana starosne dobi od 16 do 64 godine što se odrazilo i na tržište rada.

Tako je od 2008. godine na godišnjem nivou zabilježen pad od 22.000 radno sposobnih domicilnih Šveđana.

“Manje je domicilnih stanovnika. Zbog toga, novi poslovi uglavnom idu osobama koje su stranog porijekla”, rekao je Johan Bissman iz Ureda za zapošljavanje.

– Najviše stranaca uposleno u sektoru informacionih tehnologija –

Kako navode švedski mediji, potražnja za stranim radnicima je posebno velika u sektoru usluga u toj zemlji.

“To je vrlo evidentno u našim uslužnim djelatnostima, kao što su održavanje imovine, usluge čišćenja i održavanje stanova. Ove djelatnosti su opstale jer postoje ljudi iz drugih zemalja koji rade na ovim poslovima. Bez njih, ovi sektori nisu u mogućnosti da funkcionišu”, rekao je Ulf Lindberg iz Udruženja poslodavaca Almega.

Naglasio je kako ipak, potražnja u Švedskoj nije ograničena samo niskokvalifikovanim poslovima.

“Također, postoji potreba i za ekonomistima i inžinjerima. Zbog toga postoji velika potražnja za strancima koji su završili fakultet. Bili smo loši u privlačenju takvih ljudi, ali sve smo bolji u tome”, rekao je Lindberg.

Inače, u Švedskoj je najviše stranaca uposleno u sektoru informacionih tehnologija, a riječ je uglavnom o migrantima iz Indije, Rusije i zemalja bivšeg istočnog bloka.

Prema posljednjim podacima švedskih institucija, stopa zaposlenosti među osobama koje su rođene van Švedske je 64 posto. Stopa zaposlenosti među osobama rođenim u Švedskoj iznosi 79 posto.

Stopa nezaposlenosti za kategoriju osoba koje su rođene van Švedske u junu ove godine je iznosila 22 posto, a nezaposlenost za osobe rođene u Švedskoj 7,5 posto.

Izvor: 6yka.com