Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike poreza na nepokretnosti da sutra ističe rok za uplatu druge rate po poreskom računu za ovu godinu i pozvala ih da izmire ovu obavezu.

Iz Poreske uprave pozivaju obveznike i da izmire eventualno neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Iz Uprave ističu da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Osim toga, Poreska uprava Srpske poziva i sve one koji još nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Uprava će, dodaje se, intenzivirati i aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze.

Poreska uprava Srpske je od 1. januara do 31. avgusta ove godine po osnovu poreza na nepokretnosti prikupila 16 miliona KM, što je za skoro četiri miliona KM ili 33 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Iz Uprave navode da to predstavlja zadovoljavajući trend naplate ove vrste prihoda koji isključivo pripada lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.

Izvor: Nezavsine novine