Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je da je Vlada Srpske donijela odluku da sutra u Srpskoj bude dan žalosti i da je do sada u poplavama smrtno stradalo 17 lica.

On je apelovao da svi građani u Srpskoj poštuju naredbe nadležnih institucija.

“Apelujem da građani ne prihvataju informacije koje nisu od nadležnih institucija. Samo nadležne institucije mogu dati validne informacije”, rekao je Jovičić novinarima, nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situcije i Vlade Srpske.

On je istakao da nakon proglašenja vanredne situacije policija ima veća ovlaštenja i da su zakoni oštriji.

“Svi gradski štabovi civilne zaštite su podređeni Republičkom štabu za vanredne situcije. Građani u Srpskoj moraju znati da je jedina kontakt adresa u svakom postupanju ovaj štab”, dodao je Jovičić i napomenuo da još nema informacija o nestalim licima u poplavama, te da je jutros pronađeno još jedno mrtvo lice na području Donjeg Žabara.

On je naglasio da mnogo građana želi da pomogne stanovništvu na ugroženim područjima i da ima dosta samoorganizovanih grupa koja odlaze na ta područja.

“Samoinicijativni odlazak nije dobar, jer postoje određene opasnosti na terenu. Veliki broj miniskih polja je povučen sa vodom prema naseljenim područjima, a svi koji žele treba da se jave nadležnim institucijama koje će ih upućivati u ugrožena područja”, pojasnio je Jovičić, napomenuvši da je Vlada Srpske donijela odluku o ovome.

Jovičić je naveo da su područja ugrožena minama nizvodno od Doboja, Sprečanska dolina, Šamac i Orašje.

“Potrebno je da stručne službe provjere teren, pa onda da se uvedu ekipe za njegovu asanaciju. Predsjednik Vlade Željka Cvijanović je zbog toga imenovala dva savjetnika – generale Milorada Kutlešića i Momira Zeca, koji dobro poznaju to područje”, precizirao je Jovičić.

On je istakao da je Republički štab za vanredne situacije jedina adresa na koju mogu da se jave građani koji žele da pomognu isporukom hrane, vode i svega što je potrebno.

“Svaka druga aktivnost biće sprečavana i biće preduzete mjere protiv svih koji postupaju protivno naredbi u vanrednim situacijama”, kaže Jovičić.

On je napomenuo da određene kriminogene grupe namjerno unose paniku na terenu i da će se prema tim licima rigorozno postupati.

Vlada Srpske danas je donijela naredbu prema kojoj opštinske i regionalne deponije moraju da vrše deponovanje svih vrsta otpada bez naknade.

Nalaže se opštinskim nadležnim organima, pogođnim poplavama, da na svojim teritorijama odrede lokacije i organizuju sakupljanje komunalnog i drugog otpada nastalog prilikom čišćenja objekata, drugih nepokretnosti i pokretnih stvari, te sanacijom terena. Nalaže se da organizuju transport i deponovanje otpada na najbliže opštinske i regionalne deponije.

Pravna i fizička lica dužna su da sakupljaju sav otpad i samostalno ili sa nadležnim službama transportuju otpad, a za to se oslobađaju bilo kakve naknade. Pravna i fizička lica koja raspolažu opasnim otpadom dužna su o tome obavijestiti nadležne organe.

Jedinice lokalne samouprave koje nisu pogođene elementarnom nepogodom dužne su pružiti svu stručnu i tehničku pomoć područjima koja su poplavljena. Svi subjekti duži su primjenjivati metode kojima se obezbjeđuje adekvatan stepen zaštite života ljudi i životne sredine.

Ova naredba primjenjuje se dok traje vanredna situcija, a najduže dok postoji potreba za otklanjanjem posljedica elementarne nepogode.

Izvor: Srna