Štab za vanredne situacije opštine Bileća donio je Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u opštini Bileća.
 1. U cilju prevencije širenja virusa Кorona (SARS-CoV-2 i COVID-19) bolesti na teritoriji opštine Bileća i zaštite i spasavanja stanovništva do 22.06.2020.godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu
 2. Do 22.06.2020.godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06.00 do 23.00 časova.
 3. Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na način regulisan tačkom 2. ovog Zaključka odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj.
 4. Do 22.06.2020. godine zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista.
 5. Subjekti kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti dužni su istu organizovati uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
 6. Subjekti iz tačke 5. ovog Zaključka mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 7. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:
  1) Na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru.
  2) Održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje 2 metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.
  3) Omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od 2 metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljno zaštite zaposlenom i korisniku.
 8. Nadzor nad sprovođenjem ovog Zaključka sprovodi inspekcija i komunalna policija.
 9. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID 19) u opštini Bileća,broj:11.05/8-81-64/20 od 25.05.2020.godine.
 10. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

Izvor: Radio Bileća