Matematika je nekome noćna mora, ali ima i zabavnu stranu. Ovo sigurno niste znali!

Zbir cifara proizvoda broja 9 i bilo kog drugog broja, uvijek daje opet broj 9.

1 x 9 = 9 = 9 + 0 = 9

2 x 9 = 18 = 1 + 8 = 9

3 x 9 = 27 = 2 + 7 = 9

4 x 9 = 36 = 3 + 6 = 9

5 x 9 = 45 = 4 + 5 = 9

6 x 9 = 54 = 5 + 4 = 9

7 x 9 = 63 = 6 + 3 = 9

8 x 9 = 72 = 7 + 2 = 9

9 x 9 = 81 = 8 + 1 = 9

Isto važi ako broj 9 pomnožimo sa bilo kojim brojem većim od 9.

48 x 9 = 432 = 4 + 3 + 2 = 9

257 x 9 = 2313 = 2 + 3 + 1 + 3 = 9

75434 x 9 = 678906 = 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 6 = 36 = 36

896315472 x 9 = 8066839248 = 8 + 0 + 6 + 6 + 8 + 3 + 9 + 2 + 4 + 8 = 54 = 5 + 4 = 9

I još:

9 x 12345679 = 111111111

18 x 12345679 = 222222222

27 x 12345679 = 333333333

36x 12345679 = 444444444

45 x 12345679 = 555555555

54 x 12345679 = 666666666

63 x 12345679 = 777777777

72 x 12345679 = 888888888

81 x 12345679 = 999999999

 

Izvor: Prva.rs