Srpsko Američka privredna komora u Hjustonu je privatna, neprofitna organizacija, osnovana 2007. godine u cilju razvoja poslovnih i privrednih odnosa između Srbije i SAD-a. Naš prioritet je promocija privrednih, poslovnih i komercijalnih veza u južnim američkim regijama. Spajanjem nekih od najuticajnijih preduzeća i institucija u SAD-u i Srbiji, SACCH je važan faktor promjena u privrednom i kulturnom razvoju.

Srpsko Američka privredna komora (SACCH) Hjuston je organizovana mreža koja promoviše i olakšava prenos informacija svojim članovima, uključujući:

• Promociju prometa robe i usluga između firmi u Sjedinjenim Američkim Državama i Republici Srbiji u cilju podsticanja domaćih i međunarodnih investicija, kao i pristup informacijama o privrednom i poslovnom okruženju.
• Stvaranje foruma i predstavničkih tijela za preduzeća unutar dvije zemlje.

• Saradnja s raznim američkim i srpskim vladinim agencijama (ekonomske, diplomatske i konzularne agencije) kao i drugih asocijacija u dvije zemlje koje imaju slične ciljeve.

• Olakšavanje interakcije između članova u cilju podsticanja dobrih srpsko-američkih poslovnih odnosa unutar obje zemalje.

• Promocija, poboljšanje i olakšanje akademske, kulturne i društvene saradnje između Sjedinjenih Država i Republike Srbije.

• Zastupanje zajedničkih interesa članova i preduzimanje akcije u cilju unaprijeđenja istih.

• Podsticaj dobrog korporativnog okruženja u korist cijele zajednice u kojoj članovi posluju.

• Promocija i podsticaj okruženja umrežavanja svojih članova za potrebe prikupljanja poslovnih informacija i razmjene kontakata.

U svim svojim aktivnostima organizacija će biti nestranačka i nediskriminišuća na vjerskoj, rasnoj, polnoj, i bilo kojoj drugoj osnovi.

(više informacija na http://www.sacch.org/ )