Srednje škole veoma rijetko obrazuju odgovarajuće kadrove za realni sektor, odnosno za privredu, zbog čega je neophodno da mladi ljudi shvate da nije sramota upisati neki od zanata i na taj način ostvariti najkraći put do zaposlenja, rekli su danas u Trebinju predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

 

Na predstavljanju programa za jačanje praktične nastave u školama “Prilika plus”, koji provodi ova agencija, istaknuto je da se ovaj projekat odnosi na mogućnosti učešća privrede u kreiranju praktične nastave u srednjim stručnim školama.

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić istakao je da projekat sa 9.815.000 KM finansira Vlada Švajcarske, a da ga provodi Agencija.

On je naglasio da je cilj projekta da se u preduzeća uvede što više praktične nastave kako bi polaznici srednjih škola stekli određena praktična znanja i da bi odmah bili spremni za radna mjesta nakon završenog školovanja.

“To je dugotrajni proces koji će u narednom priodu tek biti prepoznat, ali na ovaj način želimo da utičemo na mlade ljude da shvate da nije sramota biti konobar, kuvar, varilac, tesar i baviti se sličnim zanatima, jer oni sa tim zanimanjima mogu da ostvare najkraći put do zaposlenja”, istakao je Đukić.

On je dodao da bi, sa druge strane, preduzetnici bili motivisani da primaju srednjoškolce na obuku, jer bi dobili gotove majstore koji mogu odmah da počnu da rade bez dodatnih usavršavanja.

Rukovodilac programa “Prilika plus” Nikola Dragović ponovio je da je predstavnicima opština istočne Hercegovine, srednjih škola i privrednicima

prezentovan program čija je osnovna svrha da učenicima omogući sticanje određenih znanja i vještina kroz provođenje više praktične nastave u realnom sektoru, odnosno u preduzećima.

“Zainteresovanost za ovaj projekat je velika, jer u današnje vrijeme veliki broj poslodavaca, pogotovo iz određenih sektora privrede i industrije, imaju priličan problem da na tržištu rada nađu adekvatno obučenu stručnu radnu snagu koja je spremna u istom momentu da se uključi u određene tehnološke procese”, istakao je Dragović.

Iako je cilj programa približavanje i uvezivanje sistema obrazovanja i privrednog sektora, Dragović je istakao da je, ipak, potrebno određeno vrijeme da bi se obrazovni sistem mogao prilagoditi potrebama privrede.

Izvor: Srna