Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović i ambasador Crne Gore u BiH Milan Lakić izrazili su i očekivanje da će biti završena procedura potpisivanja Sporazuma o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

 

Postizanje sporazuma o privremenom zapošljavanju između BiH i Crne Gore čiji je cilj regulisanje statusa sezonskih radnika, kao i smanjenje rada na crno inicijativa je koja je pokrenuta na današnjem susretu ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića sa ambasadorom Crne Gore u BiH Milanom Lakićem.

Također, sporazum o socijalnom osiguranju dokument je na kojem eksperti iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore rade duže vrijeme, te su ministar Osmanović i crnogorski ambasador Lakić izrazili očekivanje da će u najskorije vrijeme biti upućen u proceduru potpisivanja.

Izraženo je očekivanje da će sva sporna pitanja biti rješena u interesu građana obje države, a na principu reciprociteta. Ministar Osmanović naglasio je da Bosna i Hercegovina slične sporazume ima sa ostalim državama bivše SFRJ, te je zajednički interes da se rješe pitanja socijalnog, zdravstvenog, radnog statusa građana dvije zemlje.

Ministar Osmanović i ambasador Lakić izrazili su i očekivanje da će biti završena procedura potpisivanja Sporazuma o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bilateralna saradnja ocjenjena je dobrom, i naglašeno je da je moguće dalje raditi na unapređenju odnosa u oblasti obrazovanja, sporta i kulture.

 Izvor: 6yka.com