Foto: Hercegovina Promo

Spomenik grofu Savi Vladislaviću u centru Gacka.

Više o ovoj izuzetnoj istorijskoj ličnosti pročitajte na našem linku: GAČANIN SAVA, PUTIN I RUSI