Jedan džentlmen nikada ne polazi od toga da svi treba da prepoznaju njegov glas kada mu se na telefonski poziv javlja mehanička sekretarica. Stoga treba da se predstavi, da govori jasno i da ostavi svoj telefonski broj, još bolje, da govori usporeno i dva puta ponovi svoj telefonski broj.

 

 

Ostavlja samo poruku, bez suvišnih dodatnih obaveštenja. Ukoliko oseća potrebu za razgovorom, može tu potrebu zadovoljiti pri ličnom susretu.

telefon4 Džentlmen da budem: Džentlmen i telefonski pozivi

Kada na poruku, posle razumnog roka, ne stigne nikakav odgovor, a radi se o hitnoj stvari, džentlmen može ponovo pozvati i, eventualno, ostaviti još jednu poruku. nakon toga, na pozvanoj osobi je obaveza da se javi i odgovori.

Ukoliko džentlmenu stigne poruka na koju valja što pre odgovoriti, na primer, ukoliko je u pitanju poziv na večeru, nastoji da na nju odmah odgovori.

Ukoliko je džentlmen zamoljen da neku poruku prenese svom kolegi sa posla, svakako će to drage volje učiniti.

Pri tome će se postarati da tačno pribeleži poruku i svakako neće zaboraviti da je prenese.

Izvor: Wannabe man

Pročitajte i prethodne savete iz rubrike “Škola za džentlmene”.