Jedan džentlmen nikada ne upada u tuđu kancelariju nenajavljen ili bez kucanja čak i ako su vrata kancelarije otvorena.

 

 

Ukoliko mu je radno mesto u istoj prostoriji sa drugim kolegama jedan džentlmen nikada neće zanemariti činjenicu da ikao ne osluškuju mogu čuti njegove telefonske razgovore. Stoga uvek govori najtišim mogućim glasom. Isto tako nikada ni ne povisivši glas, a pogotovo se ne zacenjuje od smeha ako su drugi udubljeni u svoj posao.

Ukoliko od kolega pozajmi hemijsku olovku, vraća mu je čim se njom poslužio – vodeći pri tom računa da ne zagubi poklopac.

sivoodelo Džentlmen da budem: Džentlmen u kancelariji

Jedan džentlmen neće nikad lagati pri sastavljanju beleške o sebi i svojim radnim postignućima.

Prilikom dolaska na razgovor o eventualnom zaposlenju  džentlmen će uvek doći odeven kao da je došao na posao. Na taj način jasno daje na znanje da se pored sposobnosti za dati posao od njega može očekivati i savršena urednost.

Nakon obavljenog razgovora o eventualnom zaposlenju  jedan džentlmen uvek će poslati pisamce kojim će izraziti svoju zahvalnost na prilici koja mu je bila ukazana.

Kada napušta neki posao jedan džentlmen nikada za sobom ne spaljuje sve mostove.

Ukoliko, pošto je završio kopiranje dokumenata pri tom potroši svu hartiju jedan džentlmen uvek će ponovo napuniti kopir – mašinu.

japi Džentlmen da budem: Džentlmen u kancelariji

Pročitajte i prethodne savete iz rubrike “Škola za džentlmene”