Proteklih dana u Osnovnoj školi u Gacku rađeno je na povećanju bezbjednosti učenika, ali i same ustanove postavljanjem video nadzora.

Prema riječima direktora škole, Radana  Popovića, urađeno je 16 kamera, od kojih je 11 postavljeno u holovima škole, a 5 u školskom dvorištu, a u narednom periodu u planu je uvođenje video nadzora i u područne škole. Time će se, kako kažu u školi, bolje i efikasnije kontrolisati đaci,  dvorište,  ali i oni koji se noću okupljaju u krugu škole.

„Sigurnosne kamere će smanjiti incidente, a povećaće se i bezbjednost učenika“, ističe Popović.

Vrijednost projekta je 3.500 KM, a sredstva su obezbijeđena dijelom iz vlastitih sredstava, a dijelom iz budžeta Opštine Gacko.

Projektom Ministarstva Prosvjete i kulture RS opremljeno je i 9 elektronskih učionica u osnovnoj školi. Svaka učionica sadrži po jedan laptop za nastavnike i 25 računara za učenike.

Svi računari su umreženi, a učenici automatski dobijaju povratne informacije o rezultatima svog testa. Ovaj savremeni vid učenja namijenjen je prvenstveno učenicima nižih razreda.

U školi smatraju da je upotreba računara u nastavi vrlo korisna i pruža pomoć nastavnicima u  primjeni različitih načina i stilova učenja, kao i učenicima u razvijanju informatičkih vještina i novih načina učenja.

 Izvor: Opština Gacko