Odbor za sprečavanje torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana i kažnjavanja pri Savjetu Evrope ukazao je na prisutnost seksualnog, psihičkog i fizičkog zlostavljanja pritvorenih u BiH nakon što su primili brojne prijave o zlostavljanjima u Federaciji BiH.

Izvještaj o posjeti BiH 2019. godine objavljen je nakon što je delegacija Odbora primila brojne prijave zlostavljanja koje službenici za sprovođenje zakona vrše nad licima u pritvoru u Federaciji BiH.

U izvještaju o BiH se navodi da se u zatvorima koriste palice za bejzbol, kablovi, metalna kliješta, lažna smaknuća vatrenim oružjem i pendreci. Pomenute metode i predmete koriste kriminalistički inspektori kako bi natjerali osumnjičene da priznaju krivično djelo, kao i članovi interventnih jedinica policije prilikom privođenja.

Poziva se na rigoroznu reakciju, koja je potrebna da bi se promijenili običaji u radu policije Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i policije FBiH.

– Potrebno je usvajanje mjera modernih metoda krivičnih istraga i sistem snimanja audio i video-zapisa tokom ispitivanja u policiji, kao i garancije da su ljekarski pregledi u pritvoru detaljni i povjerljivi – ističe se u dokumentu.

Osim toga, navedeno je da istrage o navodnom maltretiranju pritvorenih lica nisu efikasne, jer se ne sprovode propisno i detaljno, te da se istražno tijelo ne može smatrati nepristrasnim i nezavisnim.

Izvještaj je pokazao i to da policijski službenici i dalje otvoreno ne poštuju pravo pristupa advokatima, kao i da pristup medicinskim uslugama ostaje ograničen izvan službe za hitnu pomoć.

U zatvorima u Sarajevu i Mostaru primijećen je anahron i restriktivan režim nametnut onima koji provode više od 23 časa u ćelijama dnevno, a ženama se nudi samo neredovan pristup dvorištu i prostorijama za tuširanje.

Osim toga, pružanje i regulisanje zdravstvene njege je loše, a čuvari nastavljaju sa neformalnom upotrebom kaznenih i disciplinskih mjera za kažnjavanje zatvorenika.

Odbor je naglasio da je u Republici Srpskoj registrovan manji broj optužbi za maltretiranje u odnosu na 2012. i 2015. godinu, te je u izvještaju ukazao da se poboljšala atmosfera u zatvoru u Banjaluci.

Odbor pozdravlja otvaranje Specijalne bolnice za forenzičku psihijatriju u Sokocu, dok Domu za socijalno zbrinjavanje u Stocu preporučuje pobošanje uslova njege.

Vlasti BiH u svom odgovoru pružaju detaljne informacije, naročito u vezi sa postupcima policijskih agencija radi postavljanja soba za razgovore opremljenih opremom za snimanje i za obuku inspektora o istražnim razgovorima.

U zatvorima se daju informacije o mjerama koje su preduzete, između ostalog, sa ciljem poboljšanja materijalnih uslova i režima, kao i jačanja osoblja.

Preduzeti su koraci i za renoviranje prostorija i povećanje broja zaposlenih u Domu za socijalni rad Stolac.

Izvor: Srpska info