Sberbank Banjaluka, filijala Trebinje je donirala namještaj Odjeljenju za neurologiju-bolnice Trebinje, Udruženju za pomoć u društvenoj nevolji „Sonata“, Trebinje i Udruženju roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“, Trebinje.

 

Odjeljenje za neurologiju bolnice Trebinje će opremiti sobe za osoblje odjeljenja doniranim namještajem, kao i ultrazvučni kabinet.

Doktor Dragana Zirojević, portparol bolnice i specijalista neurolog na Odjeljenu neurologije je ovim povodom izjavila:

„Pismeno smo se obratili Sberbank Banjaluka, filijali Trebinje sa molbom za donaciju sredstava za opremanje Odjeljenja neurologije, te smo veoma zahvalni Sberbanci što je imala sluha za naše potrebe. Namještaj ćemo iskoristiti za opremanje ultrazvučnog kabineta kao i za sobe osoblja odjeljenja. Svi znamo danas u kako teškim vremenima živimo, te je svaki znak dobre volje dobrodošao.“

U ime Udruženja za pomoć Sonata donaciju je primila Predsjednica Udruženja, Miholjka Janković.

”Naše Udruženje pruža pomoć mentalno oboljelim osobama, te se trudimo da kroz razne kreativne radionice i druge aktivnosti pomognemo ljudima kojima je potrebna pomoć psihologa i socijalnih radnika. Udruženje ima 85 korisnika, koji su podjeljeni u grupe, a sve radionice se održavaju u našim prostorijama. Da bismo obnovili prostorije Udruženja bio nam je potreban i novi namještaj te smo zahvalni Sberbank Banjaluka, što su nam izašli u susret. Naravno namjšetaj će se koristiće za dvije tri radionice, ne samo šivenja, i za likovne, i za ostale radionice kojima se bavi Udruženje i drago mi je da je Sberbank prepoznala, između ostalih kojima će pomoći i naše Udruženje”, kazala je ona.

„Sunce nam je zajedničko“ Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama je Udruženje koje postoji već 15 godina, te kroz partnerski odnos roditelja i stručnjaka, pomaže djeci i omladini sa posebnim potrebama da razviju svoje maksimalne potencijale s ciljem lakšeg i bržeg uključivanja u život zajednice.

Glavni ciljevi Udruženju su: psihosocijalna podrška djeci i omladini sa posebnim potrebama, uzajamna podrška roditelja i stručnjaka, radno okupaciona terapija djece i omladine sa posebnim potrebama, razvoj partnerstva u zajednici, integracija djece i omladine sa posebnim potrebama u zajednici, poštovanje dječijih prava na osnovu Konvencije o pravima djeteta UN kao i materijalna podrška porodicama djece i omladine sa posebnim potrebama.

Direktor Udruženja Mijat Šarović je izjavio da će se namještaj koristi za opremanje radionica koje koristi 108 korisnika Udruženja.

Rukovodilac filijale Trebinje Dragan Marković je uručio donirani namještaj gore navedenim institucijama.

„Sve gore navedene institucije je Sberbank a.d. Banjaluka prepoznala kao veoma važne za grad Trebinje, za poboljšanje životne sredine u gradu i pomoć onima kojima je ona najpotrebnija “, kazao je Marković.

Sanja Kurbalija, portparol Sberbank a.d. Banjaluka kazala je da je ”čast i zadovoljstvo u ime Sberbank a.d. Banjaluka pomoći Udruženjima koji se bave ovako humanim radom i ulažu ovolike napore za pomoć osobama sa poteškoćama i to sve samofinansirajući se”.

”Naravno zadovoljstvo je bilo i posjetiti Odjeljenje za neurologiju bolnice Trebinje i takođe doktorima i sestrama ovog odjeljenja izaći u susret i pomoći”, rekla je Kurbalija.

Izvor: Nezavisne novine