Pod sloganom “Energetska budućnost Zapadnog Balkana” u Trebinju će se 05. i 06. marta 2020. godine održati Samit energetike “SET – TREBINjE 2020”.

Organizatori Samita su MH Elektroprivreda Republike Srpske, grad Trebinje i SET d.o.o. Trebinje, a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ključna tema ovogodišnjeg Samita je Energetska tranzicija, politika dugoročnih strukturalnih promjena u energetskim sistemima. Važnu tematsku cjelinu sačinjavaju i problematika reforme institucionalnog okvira u energetskom sektoru, provođenje kratkoročnih sektorskih mjera u cilju pokretanja privrednog razvoja, te pokretanje srednjeročnih i dugoročnih mjera po pojedinim energetskim podsektorima.

Odgovore na ključna pitanja za naš svakodnevni život, više od 300 učesnika Samita, tokom dva dana skupa imaće priliku da čuju od gotovo 70 vodećih lidera industrije iz zemalja regiona, koji učestvuju na devet panela.

Na panelima će se govoriti o temama važnim za razvoj energetskog sektora i usklađenosti BiH zakonodavstva u ovoj oblasti sa Direktivama EU, Energetskom politikom i procesom integracije.

Uz promociju naprednih energetskih mreža i digitalnog društva, posebna pažnja će biti usmjerena na posvećenosti energetskom “Fair play” u najširem smislu, jer energetska tranzicija značajno povećava broj aktivnih učesnika u trgovanju energijom.

U rad Samita uključeni su doslovno svi relevantni predstavnici energetskog sektora u regionu; vodeći ljudi domaćih kompanija i institucija koje oblikuju industriju, poslovni lideri i kreatori energetskih politika te vrhunski domaći i međunarodni stručnjaci iz oblasti energetike.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do 29. februara 2020. godine. na e-mail: podrska@setrebinje.com, telefon: +387 59 222 536 ili online prijavom na sljedeći link.

Izvor: RTRS