Vinari u RS dobili su rok od pet godina da podignu nove vinograde, jer će nakon tog roka biti zabranjena proizvodnja domaćeg vina od uvezenog grožđa.

 

Suština je to novog Zakona o vinu RS, koji je usvojila Narodna skupština RS na svom posljednjem zasjedanju, a koji je od forme nacrta do prijedloga bio izložen oštro suprotstavljenim stavovima proizvođača vina, ali i stručne javnosti.

Naime, u nacrtu ovog zakona bilo je predviđeno da bude zabranjena proizvodnja vina od uvoznog grožđa, čime je predlagač zakona želio izjednačiti uslove za proizvodnju vina na cijeloj teritoriji BiH, jer FBiH ima takav zakon, ali se željelo i spriječiti deklarisanje vina proizvedenog iz uvoznog grožđa kao domaćeg proizvoda. Međutim, nakon javnih rasprava je ta odredba izbačena iz zakona koji je kao prijedlog stigao u Narodnu skupštinu.

Međutim, na sjednici Narodne skupštine RS došlo je do obrta, jer je usvojen amandman, kojim se došlo do nekog vida kompromisnog rješenja i dat je rok od još pet godina da se u RS može proizvoditi vino od uvezenog grožđa. Očigledno je vinogradarima i vinarima ostavljen taj prostor da povećaju svoju proizvodnju.

Između ostalog, ovim novim zakonskim rješenjem predviđeno je i uspostavljanje vinogradarskog i vinarskog registra, ali i da resorni ministar donosi pravilnik kojim se propisuje sadržaj i način njihovog vođenja.

Međutim, o ovoj temi juče nismo mogli pronaći baš mnogo sagovornika iz ove oblasti, jer su rijetki proizvođači vina željeli da govore, smatrajući da je to gotova stvar, jer je zakon usvojen.

Ipak, najveći proizvođač vina u RS, Zoran Obren Vukoje, predsjednik Udruženja vinogradara i vinara istočne Hercegovine “Vinos” i vlasnik vinarije “Vukoje”, rekao je da je Nacrtom zakona o vinu bilo predviđeno da se od uvezenog grožđa ne može praviti vino, ali je da je to pred samu skupštinsku sjednicu prepravljeno.

“Usvojeno je da se u periodu od narednih pet godina može proizvoditi vino od uvezenog grožđa, a da nakon tog perioda neće moći. Svugdje u svijetu nema prometovanja grožđa iz regije u regiju, a ne iz države u državu, i sve zemlje su se zaštitile i bila bi normalna stvar da se i mi zaštitimo domaćom proizvodnjom”, rekao je Vukoje.

Kako je naglasio, “Hercegovina je bogom data za gajenje vinove loze i pokazalo se da je to jedan od najboljih svjetskih lokaliteta”. Međutim, on ističe da kada se pusti uvoz grožđa, ruši se domaća proizvodnja i državni brend.

“Ipak, ovo zakonsko rješenje se sada treba poštovati, a za pet godina se mogu podići vinogradi, ko ih nema. Inače u svijetu ne može neko proizvoditi vino ako nema sopstveni vinograd, koliko-toliko”, kaže Vukoje. Govoreći o uvoznim vinima, on je kazao da u BiH može da uđe svašta, te da ima dosta uvoznog vina sumnjivog kvaliteta.

Kako je kazao, to su očigledno prepoznali i potrošači u BiH, pa je došlo do porasta potrošnje domaćih vina na bh. tržišu, koja, prema njegovim riječima, čine i većinski udio na ovom tržištu u odnosu na uvezena.

Inače, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS rekli su ranije da će novi Zakon o vinu vinare u RS približiti novim propisima Evropske unije u ovoj oblasti.

Izvor: Nezavisne novine