Svaka jedanaesta kontrola tržišnih inspektora u RS ukazala je na prekršaj u oblasti isticanja ili formiranja cijena, potvrđuju posljednji zvanični podaci Republičkog tržišnog inspektorata.

Preciznije govoreći, tokom više od 4.400 izvršenih kontrola cijena u trgovinama i marketima širom RS u 390, ili osam odsto slučajeva, inspektori su konstatovali postojanje nekog oblika prekršaja. Ovakvi podaci u poređenju s onima od godinu ranije ukazuju da, uprkos snažnom inspekcijskom nadzoru u ovoj oblasti, trgovci i dalje ne odustaju od toga da ulove profit u mutnom. Naime, tokom 2012. godine inspektori su izvršili veći broj kontrola cijena, njih 4.980, a nepravilnosti su tada zabilježene u deset odsto slučajeva. Prošlogodišnji bilans kontrola pokazao je da je ubjedljivo najčešći prekršaj – nepravilno istaknuta cijena. Tako su iz Tržišne inspekcije potvrdili da od ukupnog broja prekršaja 87 odsto, odnosno kod 350 njih, cijene nisu bile vidno istaknute i lako dostupne potrošačima.

U pet odsto kontrola ili 20 provjera, utvrđeno je da cijene nisu bile formirane na propisani način, dok se u osam odsto kontrola, odnosno tokom 31 provjere, pokazalo da se trgovci nisu pridržavali formiranih i istaknutih cijena. Pojašnjenja radi, zadatak inspektora na polju kontrole cijena je da provjeravaju da li cijene istaknute na robi odgovaraju formiranim i evidentiranim u poslovnim knjigama i da li se po istim vrši prodaja robe.

Borka Surtov, glavni republički tržišni inspektor, konstatovala je da su u svim slučajevima inspektori naložili otklanjanje nepravilnosti i dodala da su one najčešće utvrđene u objektima koji se bave prometom mješovite robe na veliko i malo, auto-dijelova, tekstila i konfekcije, obuće, kože i kožne galanterije, te u kineskim prodavnicama, bifeima i kafićima.

“Ukoliko je riječ o manjim propustima, inspektori mjere za otklanjanje nalažu rješenjem, a u slučajevima većih prekršaja u skladu sa zakonima izriču novčane kazne”, kaže Surtov. Sugerisala je potrošačima da ukoliko im trgovac pokuša naplatiti veći iznos u odnosu na onaj koji je istaknut kao cijena, takav slučaj prijave inspekciji, što građani rijetko rade.

Iz Udruženja za zaštitu prava potrošača “Don” iz Prijedora ističu da je broj prekršaja u oblasti isticanja cijena daleko veći u odnosu na presjek kojeg su pokazale inspekcije.

“Nepravilno istaknuta cijena u trgovinama je ono što najviše ljuti potrošače. Primjera radi, nijedan prijedorski tržni centar nema istaknute cijene tako da su one jasne i dostupne potrošačima. Nebrojeno puta smo vidjeli ljude kako tokom kupovine upoređivanjem šifri sa proizvoda traže cijenu na rafi ispod, što je zaista nedopustivo”, rekla je Murisa Marić, izvršni direktor ovog udruženja. Kada je u pitanju oblast formiranja cijena, kaže da je slovo Zakona o zaštiti potrošača sasvim jasno, a ono glasi da cijena mora biti istaknuta na svakom proizvodu pojedinačno.

“Iz tržnih centara se žale da je isticanje cijena na svakom proizvodu mnogo posla, ali zakon je takav, on postoji i mi ćemo na njegovoj primjeni insistirati”, rekla je ona. Dodala je da vidno isticanje cijena ne treba da važi samo za trgovine, već i za advokate, notare i sve koji naplaćuju usluge.

Kazne

Zakonom o zaštiti potrošača RS predviđene su novčane kazne za pravno lice u iznosu od 500 KM do 5.000 KM ako prodajna cijena i cijena za jedinicu mjere nije jasno, vidljivo, čitko i nedvosmisleno napisana na proizvodu, odnosno omotu, te na prodajnom mjestu proizvoda i usluge. Za ovaj prekršaj kazna iznosi od 500 KM do 2.500 KM. Ukoliko trgovac vidljivo ne istakne cijenu za jedinicu proizvoda, naziv i tip proizvoda, te ako se ne pridržava prodajne cijene proizvoda, propisana je kazna od 2.000 KM do 10.000 KM za pravno lice, od 800 KM do 4.000 KM za odgovorno lice u firmi i od 1.000 KM do 5.000 KM za trgovca kao preduzetnika.

 

Izvor: Nezavisne Novine