Nadoknada koju će Republika Srpska plaćati opštini Nikšić za korišćenje vode iz Bilećkog jezera za proizvodnju električne energije iznosiće oko 500.000 evra godišnje, rekao je gradonačelnik Nikšića Veselin Grbović.

„Naknada neće biti fiksna na godišnjem nivou, već će zavisiti od količine proizvedene električne energije. Računaće se množenjem određenog koeficijenta sa proizvedenom električnom energijom“, izjavio je Grbović.

On je za „Dan“ rekao da je Republika Srpska prihvatila da plaća opštini Nikšić nadoknadu za korišćenje akumulacije iz Bilećkog jezera, a crnogorska Vlada formirala je tročlanu ekspertsku komisiju za rješavanje tog pitanja.

Za predsjednika komisije izabran je pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Darko Konjević, dok su njeni članovi direktor Direkcije za imovinu opštine Nikšić Rosanda Nikolić i predstavnik „Elektroprivrede“ Milivoje Vujačić.

„Za 10 do 15 dana bi trebalo da se sastanu ekspertski timovi Crne Gore i Republike Srpske i usaglase pravni okvir po kojem će se plaćati nadoknada za korišćenje vode iz Bilećkog jezera“, naveo je Grbović.

Ekspertska komisija je formirana na osnovu prijedloga Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je u četvrtak usvojila Vlada.

Iz resornog ministarstva Crne Gore su ranije rekli da se radi o jednom od neriješenih pitanja u odnosima sa BiH u dijelu koji se odnosi na korišćenje hidroenergetskog potencijala sliva rijeke Trebišnjice.

Do neriješenih odnosa je došlo izgradnjom i puštanjem u rad hidroelektrane Grnčarevo /HE Trebinje jedan/ 1967. godine, koja je sagrađena i na teritoriji Crne Gore – potapanjem dijela njene teritorije zbog potreba hidroakumulacije Grnčarevo, poznate sada kao Bilećko jezero, bez saglasnosti Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore, koja je bila obavezna.

Po tom osnovu, po međunarodnom pravu, Crna Gora ima pravo na kompenzaciju. Ona ima pravo i na učešće u proizvedenoj električnoj energiji srazmjerno količini vode kojom se Bilećko jezero puni sa teritorije Crne Gore, a najmanje srazmjerno površini njene teritorije u ukupnoj površini jezera. Takođe, pripadaju joj i naknade koje se uobičajeno plaćaju po tom osnovu u Crnoj Gori i Republici Srpskoj.

Predviđeni put u rješavanju tih pitanja je zaključivanje međusobnog sporazuma ili ugovora o upravljanju vodama od zajedničkog interesa, kao krovnog pravnog dokumenta između Crne Gore i BiH.

Za zaključivanje takvog ugovora prvi put BiH je pokrenula inicijativu 2004. godine preko državne zajednice Srbija i Crna Gora, a drugi put Notom Ministarstva vanjskih poslova 19. aprila 2010. godine, preko Ambasade Crne Gore u Sarajevu.