Osnovci u Republici Srpskoj uskoro bi nova znanja mogli sticati putem savremenih tehnologija, zahvaljujući reformi nastavnog plana i programa, koja predviđa digitalizaciju dijela sadržaja koji se izučava u školama.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS kažu da će reforma nastavnog plana i programa, kojom je predviđena digitalizacija nastavnog sadržaja, biti realizovana uz pomoć LMS platforme, čija je implementacija pri kraju u okviru portala “e-Obrazovanje”.

“Analize i ankete će pokazati koje udžbenike je neophodno digitalizovati.To će omogućiti lakšu razmjenu i pristup nastavnim sadržajima, kako nastavnicima tako i učenicima. Đaci će sadržaje moći koristiti u e-učionicama dok su u školi, ali i kod kuće na svojim računarima”, pojasnili su u Ministarstvu prosvjete.

Istakli su da je veća primjena informacionih tehnologija s ciljem unapređenja nastave njihov primarni zadatak.

“Planirano je da nastavnici i vannastavno osoblje prođu različite vrste obuke da bi bila podignuta njihova informatička pismenost i bio modernizovan cjelokupan rad škola “, naveli su u resornom ministarstvu.

Naglasili su da je u Srpskoj u posljednjih nekoliko godina urađeno mnogo kada je u pitanju modernizacija nastave i školskih prostorija.

“U okviru projekta “Dositej” sve osnovne škole su opremljene e-učionicama. U 187 osnovnih škola imamo 847 e-učionice, koje su opremljene sa po 25 računara za učenike i jednim laptopom za nastavnike”, rekli su u Ministarstvu prosvjete.

Dodali su da program “Dositej” promoviše interaktivno učenje pomoću informaciono-komunikacionih tehnologija.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović kaže da je modernizacija plana i programa za osnovne škole u Srpskoj posljednji put sprovedena 2014. godine, te da su nedavno uputili dopise školama kojim su zatražili mišljenje o planovima i programima koji se sprovode.

“Nakon četiri godine primjene želimo da vidimo šta nastavnici misle o programima po kojima se izvodi nastava. Nakon što prikupimo informacije iz svih škola, formiraćemo radne grupe sastavljene od stručnjaka da vidimo šta treba mijenjati i u kojim predmetima “, rekao je Damjanović.

Pomoćnica direktora OŠ “Vasa Čubrilović” iz Gradiške Gordana Bajić smatra da će digitalizacija nastavnog sadržaja donijeti mnogo benefita, ističući da je neophodno da nastavnici i đaci prate razvoj tehnike i tehnologije u svijetu.

“Digitalizovani sadržaj bi mogao imati veliki uticaj na kvalitet nastave, učenike i sami ishod učenja. Od decembra prošle godine naša škola je opremljena sa šest e-učionica koje koriste i đaci razredne i predmetne nastave, što je dalo svježinu nastavi. Ipak smatram da je neophodno da zadržimo i tradicionalne metode”, rekla je Bajićeva.

Direktorica OŠ “Petar Kočić” u Prijedoru Gorana Bosančić smatra da bi kombinacija modernih i tradicionalnih metoda u izvođenju nastave dala odlične rezultate.

E-dnevnik

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS istakli su da je elektronski dnevnik u Srpskoj uvela 61 osnovna i dvije srednje škole, te da je njihova implementacija planirana i u preostalim školama u narednom periodu.

“E-dnevnik omogućava ministarstvu, školama i nastavnicima uvid u sve podatke, razmjenu informacija između nastavnika, roditelja i učenika, te automatsko štampanje izvještaja, obrazaca i svjedočanstava”, naveli su u ministarstvu.

Izvor: atvbl.com