Donosimo foto serijal preuzet sa portala Buka.
Ninoslav Ilić, rođen je 1987. godine u Trebinju. Student je master studija na tehničkom univerzitetu u Beču. Zahvaljujući tehnologiji ovaj mladi fotograf uspio je spojiti stare i nove fotografije Trebinja, a kraljnji ispod je zaista impresivan.