Policijska uprava Trebinje obavješava sve građane istočne Hercegovine da 15. novembra 2020. godine, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u svim Policijskim stanicima u okviru Policisjke uprave Trebinje rade od 07,00 do 19,00 časova.

Na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i izdavanja jedinstvenih matičnih brojeva, uključujući i akviziciju.

 

HP, novembar 2020.