Policijska uprava Trebinje apeluje na sve građane istočne Hercegovine da provjere rok važenja ličnih dokumenata, prije svega lične karte.


S obzirom, da je Centralna izborna komisija BiH raspisala lokalne izbore za 15. novembar i da je na glasačkim mjestima obavezna važeća lična karta, apelujemo na sve građane da provjere rok važenja i da u skladu sa Zakonom o ličnoj karti BiH podnesu zahtjev za zamjenu 15 dana prije isteka roka važenja.

Takođe, apelujemo na sve građane da zbog porasta broja zaraženih virusom korona (COVID 19) u istočnoj Hercegovini koriste „SMS servis“ MUP RS koji im omogućava da slanjem SMS poruke na broj 091 110 122:

1. izvrše provjere u registrima MUP-a koje podrazumjevaju:
– uvid u status dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – dobijanje informacije putem SMS o trenutnom statusu podnesenog zahtjeva za izdavanje dokumenta ili dokumenta,
– uvid u novčane kazne i uplate, pojedinačne po broju naloga i ukupne
– uvid u izrečene kaznene bodove, i to: pojedinačne po broju naloga sa datumom isteka, zbirne sa datumom isteka
– uvid u registraciju motornog vozila
2. se prijavite na servis ako želite da dobijate obavještenje iz registara MUP-a i to:
– obavještenje o isteku važenja dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta
– obavještenje o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova
– obavještenje o isteku važenja registracije – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti

Kako biste bili u mogućnosti da koristite „SMS servis“ potrebno je da prijavite svoj broj mobilnog telefona u Policijskoj stanici ove Uprave na čijoj teritoriji imate prijavljeno prebivalište ili boravište.
Korištenjem „SMS servisa“ građani smanjuju nepotrebne kontakte i na taj način manje se izlažu mogućoj zarazi virosom korona (COVID 19).
Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,1 KM.
Sve detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa MUP-a RS su dostupne na internet sajtu Ministarstva na adresi www.mup.vladars.net.

HP, oktobar 2020.