Полицијска управа Требиње је на почетку другог полугодишта школске године 2016/2017 направила „План превентивних активности на спрјечавању и сузбијању малољетничке деликвенције у Основним и Средњим школама на подручју Полицијске управе Требиње“.

Полицијски службеници су одржали укупно 54 предавања на различите теме: „Превенција злоупотребе опојних дрога“, „Штетности и опасности наркотичких средстава“, „Предности и мане фејсбука“ , „Едукација ученика о негативностима коришћења наркотичких средстава“; „Вршњачко насиље“; „Малољетничка деликвецнија, узроци и посљедице“; „Едукација ученика о негативностима вршњачког насиља – малољетничка деликвенција“; „Плави кит“; „Сајбер криминал“ итд.

Циљ предавања је упознавање дјеце са различитим друштвено-неприхватљивим облицима понашања, као и стицање њиховог повјерења јер су то млади људи које није потребно етикетирати због једног почињеног прекршаја.

Предавања су, такође, одржана и на теме: „Кривична дјела против брака и породице“ и „Сензибилизација и едукација наставно-педагошког кадра основних школа у области кривичних дјела против брака и породице“ која су усмјерена на наставно и педагошко особље у Основним школама како би раније и тачније препознали знаке насиља над дјететом.

За шест мјесеци 2017. године евидентирано је седам малољетника који су починили девет кривичних дјела: седам кривичних дјела против имовине и два кривична дјела против живота и тијела.

 

ХП, јул 2017.