Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, danas 30.11.2021. godine, u prostorijama Policijske uprave Trebinje, održan je multisektorski sastanak subjekata koji učestvuju u sprovođenju Protokola o zajedničkom radu na sprečavanju nasilja u porodici i zaštiti žrtava nasilja.

Na sastanku su prisustvovali inspektori Policijske uprave Trebinje, predstavnici Doma zdravlja Trebinje, Centra za socijalni rad, Fondacija „Ženski centar“ Trebinje, predstavnici Gradske uprave Trebinje-odsjek za društvene djelatnosti, razgovarali su o dosadašnjem radu multisektorskog tima kroz održavanje redovnih mjesečnih sastanaka i o unapređenju rada u narednom periodu.

Zaključkom sastanka, na kojem se razgovaralo i o ostvarenim rezultatima tokom desetogodišnjeg perioda od potpisivanja protokola o zajedničkom radu ovih subjekata, usaglašen je stav predstavnika multisektorskog tima o veoma dobro uspostavljenoj saradnji i nastavku unapređenja kontinuiranog zalaganja u sprečavanju nasilja u porodici i zaštite žrtava nasilja.

Poseban fokus, prije svega u cilju obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama stavljen je na mogućnosti i preporuke u sprečavanju nasilja nad ženama u lokalnoj zajednici, tokom cijele godine, kroz redovne multisektorske sastanke.

 

 

 

 

HP, novembar 2021.