Policijska uprava Trebinje apeluje na sve građane da prilikom paljenja vatre na
otvorenom da uzmu u obzir vremenske prilike, takođe, da obrate pažnju na sve druge okolnosti koje mogu uticati na nekontrolisnao širenje vatre i da vatru ni u kom
trenutku ne ostavljaju bez nadzora.


Zakon o zaštiti od požara iz novembra 2019. godine, kao jednu od mjera zaštite
od požara zabranjuje paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog
obavještenja vatrogasno-spasilačke jedinice.

Takođe, isti zakon propisuje i novčane kazne od 100 do 1.000КM za ona fizička lica koja pale korov i drugi poljoprivredni otpad bez obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i ukoliko ne preduzme sve potrebne mjere i radnje s ciljem sprečavanja širenja vatre.

Pošto se u narednom periodu očekuje intezivno čišćenje poljoprivrednih
parcela Policijska uprava Trebinje apeluje na sve vlasnike kao i druga lica koja
učestvuju u paljenju vatre da obavijeste najbližu vatrogasnu jedinicu, da vatru ne
ostavljaju bez nadzora, da prije nego što napuste parcelu provjere da li je vatra
ugašena.

Oni koji ne preduzmu mjere predostrožnosti prilikom paljenja vatre, te izazovu
materijalnu štetu Policijska uprava Trebinje će sankcionisati u skladu sa važećim
zakonskim propisima.

 

HP, mart 2021.