Foto: Hercegovina Promo

Prvi kupači na Ohridskom jezeru, koje je oko naše kamere zabilježilo u junu 2011. U pozadini se vidi grad Ohrid, sa svojim starim gradskim jezgrom i Samuilovom tvrđavom.

( U danima vikenda, “fotografiju dana” ćemo donijeti iz naše zbirke koju smo napravili van Hercegovine, tek toliko da nam kao vodilja i putokaz za “ljepšu Hercegovinu” budu sva lijepa mjesta na raznim meridijanima.)