Trebinje će po prvi put imati deponiju za odlaganje nepotrebnog građevinskog otpada, koja će biti smještena na lokaciji Majdan pijesak u trebinjskom naselju Čičevo.

Odluka je donesena na poslednjoj sjednici Skupštine grada, uz napomenu da po završetku ove treba pristupiti sređivanju i drugih deponija u gradu.

Nedeljko Lambeta, direktor trebinjskog Komunalnog preduzeća kaže da bi deponijom za građevinski otpad trebao znatno da se riješi problem divljih deponija koji je godinama prisutan u Trebinju.

– Na gradskoj deponijii Obodina, gdje se do sada dovozio i građevinski otpad bez kontrole, biće postavljena kapija, tako da će se tačno znati ko i kakav otpad dovozi na ovu lokaciju – navodi on.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Marko Rikalo naveo je da je u saradnji sa gradskim komunalnim preduzećem već duži period rađeno na odabiru lokacije koja bi bila na prihvatljivoj udaljenosti od centra grada kako građani ne bi imali dodatne troškove za prevoz.

– To je nekultivisani prostor koji je devastiran eksploatacijom pijeska, tako da bi se skladištenjem građevinskog materijala izvršila njegova rekultivacija, a materijal bi se poslije mogao koristititi i za nasipanje lokalnih i seoskih puteva kojima je neophodna sanacija – naveo je Rikalo.

On je napomenuo da je u postupku odabira lokacije jedna od osnovnih stavki bila saglasnost mještana koji žive na tom području.

– Sa njima smo obilazili lokacije, a biće urađeni i elaborat uticaja na životnu sredinu – istakao je Rikalo.

Dodaje da je ovo prvi i najvažniji korak u sređivanju divljih deponija i najavio jače inspekcijske kontrole za nesavjesne građane nakon otvaranja ovog odlagališta nepotrebnog građevinskog materijala.

Gradonačlenik Luka Petrović je rekao da će se na novu lokaciju u rejonu Petrovog polja odlagati samo kontrolisani građevinski otpad.

– Kada se ova deponija napuni, za nekih desetak godina, planirano je da se zemlja humusira i privede namjeni, da ne bude rupa kao sada nakon ekploatacije pijeska – naveo je on.

Otvaranje deponije za građevinski otpad, osim uklanjanja divljih deponija, pomoći će i građanima da tačno znaju lokaciju na koju će odvesti otpad nakon gradnje ili rekonstrukcije svojih objekata, s čim su do sada imali problem i najčešće ga ostavljali po sopstvenom nahođenju.

U trebinjskom Komunalnom preduzeću najavljuju i otvaranje reciklažnog centra kojim bi se produžio vijek postojeće gradske deponije Obodina.

Na nekoliko lokacija u gradu već su postavljeni kontejneri za selektivno odlaganja otpada.

Prije desetak godina EU je uložila oko 1,3 miliona evra za sanaciju i izgradnju sanitarne deponije Obodina i 170 hiljada evra za troškove nadzora radova, kojoj ističe rok.

Reciklažni centar

Projekat reciklažnog postrojenja, prvog u RS bio je ozvaničen u septembru 2012. godine, koje je, sa oko milion KM, kako se tada najavljeno, trebalo finansirati beogradsko preduzeće “Eko pres sistem”.

Godinama se govorilo i o izgradnji regionalne deponije u Hercegovini, a najizvjesnija lokacija za odlagalište smeća u ovoj regiji bila je Metiljava dolina kod Gacka, koja treba da bude završena za 5 godina.

D. Čolović

Izvor: Blic