U okviru realizacije projekta „Snabdijevanje vodom i kanalizacija u Gradu Trebinju“, pored već ugovorenih radova na izgradnji rezervoara Krš, rekonstrukcije izgradnje cjevovoda Hrupjela-Vinogradi, rekonstrukcije cjevovoda Krš-Školski centar (komponenta 1), krajem predhodne 2013. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja će poslužiti kao osnov za izgradnju po komponentama 2 i 3 (osam projekata).

U ovom trenutku pet projekata se nalazi na tehničkoj kontroli.

Nakon izvođenja radova koji su planirani komponentama 2 i 3 biće poboljšano vodosnabdijevanje gradskih naselja sa obje strane Trebišnjice, locirani i znatno smanjeni gubici na postojećoj vodovodnoj mreži, te rad Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda podignut na viši tehnološki nivo sa definisanom mogućnošću proširenja kapaciteta.

Pored navedenih aktivnosti, značajno je pomenuti da će se u toku marta održati javna prezentacija Studije izvodljivosti za vodovod i kanalizaciju za Grad Trebinje. Izradu Studije je finansirala Evropska Komisija.

Izvor: Grad Trebinje