Na području Policijske uprave Trebinje, 03.10.2021. godine, evidentirano je jedno krivično djelo, dvije saobraćajne nezgode i dva narušavanja javnog reda i mira.

Policijskoj stanici Bileća jedno lice je prijavilo da mu je drugo lice uputilo niz pogrdnih, uvredljivih i prijetećih riječi koje su kod prijavioca izazvale uznemirenost i ugrozile tjelesni integritet. U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“.

 

 

 

HP, oktobar 2021.