Podaci Evrostata govore o značajnom padu obima prodaje u evrozoni tokom jula ove godine, što korespondira sa uvođenjem sakcija Rusiji i ruskim kontrasankcijama, ali evropski lideri i daje jačaju antirusku retoriku – navode analitički portali.

U samoj EU niko još nije spreman da javno prizna  da je za krizne procese kriv “rat sankcijama” koji su započeli Vašington i Brisel protiv Rusije, ali realnost je upravo takva.

Glavni udar nove krize osjetila je poljoprivredna industrija.

Evrostat predviđa da će obim prodaje u 2014.godini biti smanjen za 0,2 odsto  i u evrozooni i ukupno u EU.

Ali, geopolitička slabost i nesamostalnost Brisela dovode do paradoksa –  dok ekonomski stručnjaci EU računaju gubitke, mnogi evropski lideri izražavaju bukvalno poslušnost pred ratoborim “jastrebovima“.

Mogu se primjetiti i određne “linije podjela“ u samoj EU, i posebno nezadovoljstvo država iz istočnoevropskog regiona.

Sadašnja kriza nosi objektivni i globalni karakter. Ne može samo Evropa da se suprotstavi toku krize.

Ali,  Evropa mora sa svoje strane da učini određene korake: da se odrekne “kolonijalnog” karaktera “osvajanja” Južne i Istočne Evrope – navode analitičari.

Potrebno je da se dozvoli državama tog regiona da normalno razvijaju sopstvena preduzeća (čak i ako ona budu konkurenti preduzećima u razvijenim državama), da se dozvoli izvoz van EU, i to više od 50 odsto.

Za sada NATO i EU koriste vojnu retoriku, a trgovačko-ekonomske pozicije u Rusiji zauzimaju konkurenti sa drugih kontinenata.

Prije ili kasnije ukrajinska kriza biće regulisana, a pitanje je šta će onda ostati u Evropi sem američkih aviona – lovaca.

Izvor: Nezavisne novine