Foto: Hercegovina Promo

Novi krak gradske zaobilaznice oko Trebinja prolazi kroz naselje Gučinu i trebao bi da bude dio obilaznog puta koji bi vodio ka naselju Gorica i dalje ka Nikšiću. Na fotografiji, koja je napravljena upravo sa ove saobraćajnice, se vide dijelovi naselja Tini i novi blok zgrada, popularno nazvan “Južni gradski izlaz”.