Foto: Hercegovina Promo

Gradnju crkve manastira Zavala narodno predanje vezuje za prvog hrišćanskog cara Konstantina koji je, stigavši u Zavalu i vidjevši pobožan narod, odlučio da tu sagradi crkvu. Bogorodičinu ikonu car je ostavio na brežuljku s namjerom da mu tu bude podignuta zadužbina. Ali, sljedećeg jutra ikonu su našli ispred ulaza u pećinu na koju se naslanja sadašnja crkva manastira Zavala. Kada se to ponovilo i nekoliko narednih jutara, car odluči da crkvu gradi na mjestu na koje je sama ikona ukazala.