Centralna izborna komisija (CIK) BiH počela je pripreme za održavanje opštih izbora, pa je juče donijela odluke o pokretanju procedura i imenovala komisije za sprovođenje javnih nabavki za neophodnu robu i usluge.

U idućem periodu biće raspisani tenderi za usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića, obrazaca i ostalog izbornog materijala, kao i za usluge poštanskog dostavljanja izbornog materijala, usluge izrade i presnimavanja video-spota i audio-džingla, transporta izbornog materijala i nabavke kompjuterske opreme.

CIK BiH imaće ove godine na raspolaganju 13 miliona KM, od čega će za program opštih izbora biti potrebno 8,85 miliona.

Za nabavku materijala će, kako se navodi u budžetu CIK-a za 2014. godinu, biti potrebno oko 2,9 miliona KM.

Komisija će više novca ove godine potrošiti i na ugovorene i druge stručne usluge, prije svega zbog održavanja oktobarskih izbora. Za ove namjene će biti potrošeno pet miliona KM.

Izvor: Glas Srpske