Na adrese klubova poslanika srpskih stranaka, kao i nekih stranaka iz FBiH, u Parlamentarnoj skupštini BiH stiglo je pismo iz Mostara u kome ih potpisnici mole da zaustave gradnju poddionice koridora „5C“ kraj Mostara.

Lidija Berberović, Azra Duraković, Amna Popovac, odnosno Incijativni Odbor za zaštitu interesa građana južne zone grada Mostara, u molbi upućenoj klubovima SNSD, SDS, PDP, DNS, Srpskom klubu poslanika, kao i Klubu poslanika Naša stranka Nezavisni blok, tvrde da je u toku nezakonito cijepanje uglavnom srpskih zemljišnih parcela u Mostaru.

– Obraćamo Vam se u nadi da ćete shvatiti izuzetno loš položaj povratnika srpske nacionalnosti u južnim dijelovima Mostara. Molim vas da uskratite saglasnost za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2, poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa „Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan“ – piše u molbi.

Uz taj zahtjev, potpisnici navode nekoliko razloga, a prvi je da trenutno na terenu, JP Autoceste FBiH, preko Gradske uprave Mostar prave veliki pritisak na povratnike (pretežno srpske nacionalnosti) u južne dijelove Mostara, radi eksproprijacije zemljišta.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

– Na adrese mještana južnih dijelova Mostara (Kosor, Malo Polje, Lakiševine, Ortiješ) počela su stizati rješenja Službe za katastar Grada Mostara o cijepanju parcela na predviđenoj poddionici autoputa Mostar Jug – Tunel Kvanj. Rješenja su donesena bez učešća vlasnika zemljišta, čime je narušeno osnovno načelo upravnog postupka, pravo stranaka da se već u prvostepenom postupku očituju o predmetu postupka. Još gore, rješenja se dostavljaju na adrese umrlih osoba. U pozadini svega jeste bespravno cijepanje parcela, da bi se JP Autocestama omogućilo da za puno manje novca otkupe zemljište preko kojeg su im politički oci zacrtali da treba da ide Koridor „5c“ – dionica Mostar Jug –tunel Kvanj – piše u molbi.

Drugo, u želji da izvrše političku naredbu i “protjeraju” trasu preko plodne zemlje i povratničkih, pretežno srpskih, naselja Parlament Federacije BiH, Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, JP Autoceste i Grad Mostar su prekršili zakone BiH.

– Povratnici su pokrenuli sudske procese, radi zaštite ljudskih prava iz Evropske konvencije za ljudska prava i protokola uz Konvenciju – prava na privatnu imovinu, prava na dom i ustavnog prava na povratak izbjeglih i raseljenih. Zato vas molimo da uskratite davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu dok se ne riješi izuzetno težak položaj Srba u Mostaru tj. Hercegovačko – Neretvanskom Kantonu, ali i Federaciji BiH – piše u ovom dokumentu.

Inače, ratifikacija ugovora o pomenutom grantu nalazi se na dnevnom redu sutrašnje sjednice Predstavničkog doma BiH.

Izvor: Srpska info