Park prirode Orjen Herceg Novi dobija donaciju od 500 sadnica munika za sadnju ove godine, a izvjestan broj sadnica se moze očekivati i naredne godine. Donaciju je obezbjedio Park prirode Orjen iz Republike Srpske/BIH strane koji ima sjedište u Trebinju a dio je mnogo većeg preduzeca JP Srpske šume iz Banja Luke.

– Radi se o sjemenu sa ovog područja i sadnice ce biti posađene eksperimentalno na jesen, na svom prirodnom staništu. Munika je rijetka vrsta bora, balkanski subendem i tercijarni relikt koji ima visoki stepen zaštite. Funkcija ove vrste je višestruka u zaštiti biodiverziteta: ekološka i socijalna jer štiti biljne vrste, zemljište ali i vode ispod. Stoga je ova donacija za nas od velikog značaja jer je na području Parka prirode Orjen munika vise puta opožarena. 2008. godine munika je pretrpjela veliku štetu u požarima, zatim ponovo 2017. god. Opožarene jedinke ni nakon vise od 10 godina nisu uspjele da se revitalizuju te je neophodna sanitarna sječa i inspekcijski nadzor koji sam zatražila prije dvije godine.

Procjena štete nikad nije urađena iako je nepobitno velika.

Uprava za šume nema detaljan plan za područje Orjena kao dio strategije upravljanja šumama , na koji bismo se pozvali kada su ovakve aktivnosti u pitanju i nije rađen duži vremenski period. Ipak, obzirom na to da je u pitanju prirodno stanište munike, sadnja na jesen nece biti upitna prema tadašnjim navodima ministra.

Saradnja Agencije za razvoj i zastitu Orjena HN i JP Srpske šume postoji od osnivanja Agencije kao upravljača zaštićenog područja (2018). Iako je PP Orjen iz Republika Srpska/BiH strane tekv nedavno proglašen sarađivali smo i na projektu’ ekosistemskih usluga sa Parkovima Dinarida kao nasim partnerima.

 

 

 

Izvor: Radio Jadran