Foto: Hercegovina Promo

Panorama rijeke Trebišnjice, sa karakterističnim dolapom (“kolom”) za navodnjavanje …