Foto: Hercegovina Promo

Popovo polje, koje se pruža sjeverozapadno od Trebinja duž toka rijeke Trebišnjice sve do njenog poniranja u rejona Hutova predstavlja najveće kraško polje u istočnoj Hercegovini. Sa pećinom Vjetrenicom i manastirom Zavala na jednom njegovom obodu i selom Mrkonjići na drugom predstavlja i jedan od turistički najzanimljivijih prostora naše regije.