Foto: Hercegovina Promo

Ovih dana u Gatačkom polju temperature se uveliko spuštaju ispod nultog podioka Celzijusa, ali još uvijek sniježni pokrivač nije prekrio ovaj kraj što je rijetkost za drugu polovinu decembra. Fotografija od prije nekoliko dana sa prohladnog, ali suncem okupanog polja.